Swipe to the left

Greznica - podzemni zbiralnik

Napisal: Damijan 4 leto/e nazaj

Namestitev greznice

Gradite, opremljate ali preurejate svoj dom? Obvezni del vsake gradnje je tudi prostor oz. podzemni zbiralnik, kamor se iztekajo vse snovi, ki jih voda po odtočnih ceveh odplakne iz našega doma. Velikokrat se zgodi, da nimamo na voljo javnega kanalizacijskega priključka ali pa se zanj ne odločimo – zato namestimo greznice.

greznice

Tovrstne zbiralnike je potrebno namestiti na mestu, kjer jih lahko vzdržujemo. Lahko so nameščene na povozni ali pa tudi nepovozni površini.

V podjetju Emundia vam poleg malih čistilnih naprav ponujamo tudi zbiralnike odpadnih vod ter ostalih snovi.

V spletni trgovini e-Mundia.si vam na izbiro ponujamo dva tipa greznice:

NEPRETOČNE GREZNICEgreznice PRETOČNE GREZNICEgreznica

Vse o greznicah

Kaj je greznica?

Je zbiralnik, ki predstavlja tudi nekakšno podlago oz. predpripravo za čistilne naprave. Običajno jo moramo vgraditi na obrobjih mest, kjer ni speljana javna kanalizacija. Vgrajene so tudi pri starejših stavbah. Odlična rešitev so tudi za vgradnjo v vikende.

Greznica mora biti po novi zakonodaji vodotesna. Običajno je razdeljena na dva ali tri prekate. grezniceV prvega vstopijo nesnaga in odplake, zato ta prekat predstavlja tudi največji del. Na dno se usedejo trdni delci, ki so primešani odpadnim vodam. Dotočna cev, ki vodi odplake v greznico, mora biti nameščena 10 centimetrov nad najvišjim nivojem vode, ki se lahko nahaja v greznici. Segati mora preko roba stene. Pri vstopni odprtini za odplake se postavi pokrov ter cev, ki odplake odzračuje. Iztok je potrebno tudi zaščititi s potopljeno streho.

Običajno v njej poteka anaeroben sistem razgradnje odpadnih delcev, saj se v njeni notranjosti kopičijo različni mikroorganizmi, s pomočjo katerih nastanejo encimi, ki le-te razgrajajo. Količina encimov se s časom manjša, razgradnja pa postaja čedalje slabša. Anaerobni način razgradnje ni nikoli končan, zato jih je potrebno prazniti ter čistiti.

Ker se odpadki kopičijo znotraj nje, imajo greznice običajno slab vonj, lahko pa se tudi zamašijo.

Poraba vode

Običajno znaša količina vode, ki jo ena oseba porabi v enem dnevu okoli 120 – 300 litrov. Če je greznica vodotesna (kar je po novejši zakonodaji obvezno), je priporočljivo, da znaša prostornina greznice na eno osebo 3000 litrov. Za štiričlansko družino bo potemtakem običajno primerna prostornina 12 kubičnih metrov. V greznico je običajno speljana voda iz stranišč, kuhinj ter kopalnic. Meteorske, deževne vode so speljane drugam. Nepretočna greznica, ki bo dimenzionirana na ta način, nas bo obvezovala, da jo praznimo približno enkrat letno.

Zakonodaja

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja zahteva, da je nameščena greznica neprepustna ter ni pretočna ali pa, da se zgradi čistilna naprava na prispevnih mestih občutljivega območja ali na območju kopalnih vodnih virov ter vodovarstvenih mestih (to je bil zahtevek do konca leta 2015). Tako je potrebno poklicati lokalna komunalna podjetja, ki naše odpadne vode ter snovi odpeljejo v čistilno napravo, kadar praznimo nepretočne greznice. Obeta pa se nam, da bomo do leta 2017 tudi na preostalih območjih, kjer ni javne kanalizacije, morali prav tako zagotoviti nepretočnost greznice ali pa zgraditi lastne majhne čistilne naprave za individualna gospodinjstva.

Uporaba pretočnega zbiralnika je za lastnike zemljišč, ki so bila izgrajena pred letom 2002, ter nimajo urejenega javnega kanalizacijskega dostopa in izgradnja le-tega tudi ni v načrtu, dovoljena do leta 2021.

Vrste

Kot že omenjeno poznamo več vrst zbiralnih greznic. Lahko so zgrajene iz betona ali pa narejene iz plastike.

Nepretočne greznice

So zbiralniki odpadnih vod ter snovi, v katerih se odpadne snovi in vode nabirajo, dokler jih ne izpraznimo. Na noben način se ne iztekajo v okolje. Nepretočna naprava mora zajemati vsaj 3 kubične metre prostornine na osebo. So bolj ekološke.

Pretočne greznice

Sestavljene so iz več prekatov. Pri manj kot 10 osebah v gospodinjstvu mora biti dvoprekatna, pri večjem številu oseb v gospodinjstvu pa mora imeti tri prekate oz. dele. V njej so odpadne vode delno očiščene, zato se stekajo nazaj v okolje. Njena prostornina mora biti najmanj 2000 litrov na osebo.

Pri pretočni greznici se relativno očiščene vode odvaja nazaj v okolje. To nikoli ni bilo dovoljeno v bližini rek ali ostalih vodnih virov. Očiščeno vodo se preko vode ponikalnice ter različnih drenažnih izpustov odvaja na prosto zemljišče. Praviloma bi se sicer vsak kanalizacijski sistem moral zaključiti s čistilno napravo, ki bi odpadno vodo pred izpustom v okolje očistila vseh mehanskih in bioloških odpadkov do te mere, da ne bi škodila okolju.

Praznjenje nepretočne greznice

Pogoji za to so, da se v začetku dogovorite za termin praznjenja z območno javno komunalno službo. Ob načrtovanem terminu je potrebno izvajalcu dela seveda zagotoviti nemoten dostop do greznice. Potrebno jo je tudi pripraviti – dvig pokrova, odstranitev obstoječih ovir ter omogočanje dostopa do revizijskih odprtin.

Pri praznjenju obstoječih greznic izvajalec odvede odpadno vodo iz prvega prekata. Če greznica slučajno ni zgrajena po predpisih, se izprazni ena tretjina volumna.

Obstoječe zbiralnike je mogoče tudi preurediti v čistilne naprave. Tako jo lahko obdržite, vanjo le vgradite napravo ustreznih kapacitet, ter zagotovite vodotesnost. Voda, ki bo iz naprave iztekala bo na ta način neoporečna ter zakonsko sprejemljiva.

#Greznica, #Greznice Objavljeno v: Članki