Swipe to the left

Kaj so male čistilne naprave?

Napisal: Damijan 3 leto/e nazaj

Ker vsak posameznik na dan porabi okoli 150 litrov vode, se iz gospodinjstev izteka veliko odpadne vode. Pred izpustom v okolje ali ponovno uporabo je potrebno vodo očistiti različnih škodljivih snovi, ki so se v njej nabrale. Male čistilne naprave nam proces čiščenja omogočijo ter pospešijo. Tovrstne čistilne naprave so namenjene uporabi v vseh gospodinjstvih – na kmetijah, v stanovanjih, počitniških hišicah ter v gostinskih objektih. Kjer priklop na javno kanalizacijo ni mogoč je odlična ekološka rešitev vgradnja malih čistilnih naprav. Niso pa primerne za čiščenje industrijskih odpadnih voda.

V naši ponudbi lahko izbirate:

 

PRETOČNE ČISTILNE NAPRAVE

pretočne čistilne naprave

SBR ČISTILNE NAPRAVE

SBR čistilne naprave

RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE

rastlinske čistilne naprave

DODATNA OPREMA

dodatna oprema čistilnih naprav

 

Mala čistilna naprava je čistilna naprava, ki pri svojem delovanju posnema naravno delovanje mikroorganizmov, ki razgrajujejo nečistoče. V tovrstnih napravah proces razgradnje poteka zelo hitro zaradi velike količine hrane, zraka in vode.

Vse čistilne naprave, ki so v uporabi za čiščenje komunalnih voda, so danes hkrati tudi biološke čistilne naprave. Med seboj se razlikujejo glede na načine delovanja – procesi razgradnje lahko potekajo v koreninskem sistemu rastlin, lahko potekajo v tem namenjenih posodah, pri procesu lahko uporabljajo tudi membrane. Male čistilne naprave so sestavljene iz aerobnega in anaerobnega dela (tako nadgrajujejo pretočne greznice).

Vrste malih čistilnih naprav in njihovo delovanje

Poznamo veliko vrst čistilnih naprav z različnimi načini delovanja. Med tovrstne čistilne naprave spadajo nepretočne in pretočne greznice, naravni sistemi za čiščenje odpadnih vod (lagune, namakalna polja, rastlinske čistilne naprave, biološke čistilne naprave z SBR ali MBR tehnologijo, sistemi s pritrjeno biomaso ter sistemi z MBBR tehnologijo).

male čistilne naprave

V naši trgovini smo za vas pripravili veliko ponudbo pretočnih, rastlinskih in SBR čistilnih naprav za gospodinjsko rabo. Nudimo vam tudi dodatno opremo zanje.

  • Pretočne male čistilne naprave

Zaradi pretočnega sistema so tovrstne naprave zelo majhne. Upravljanje z njimi je nezahtevno, nudijo pa odlične rezultate čiščenja odpadne vode. Pretočna mala čistilna naprava deluje tako, da se skozi dotekanje ter usedanje odpadnih delcev trdni lebdeči delci ločijo od ostale onesnažene vode. V prekatu prezračevanja se skozi difuzor v vodo vpihuje zrak, ki stimulira delovanje mikroorganizmov. Ti organizmi nato dokončajo delo skozi razkrajanje odplak. Voda nato potuje v zadnji prekat, kjer se mulj z mikroorganizmi loči od prečiščene vode.  Le-ta po ceveh potuje nazaj v okolje.

  • Rastlinske čistilne naprave

V tem primeru predstavlja čistilno napravo gredica posejana z močvirskimi rastlinami, ki uspevajo v zelo vlažni okolici. Običajno je pri tovrstnih napravah dno grede ločeno od preostale prsti z neprepustno folijo. Le-ta zagotavlja, da onesnažena voda ne odteka v podtalnico. Folija zagotovi tudi ustrezno smer v kateri se pretaka onesnažena voda skozi koreninske sisteme rastlin.

Za svoje delovanje torej izrablja rast rastlin. Njena slaba lastnost je, da se v zimskem času učinkovitost nekoliko zmanjša. Za svoje delovanje potrebuje večjo površino od ostalih naprav te vrste.

  • SBR čistilne naprave

Tehnologija SBR se pri svojem delovanju poslužuje zaporednega biološkega čiščenja. Tovrstni sistem prečiščevanja odpadnih voda velja za najučinkovitejšega. Za svojo vgradnjo potrebuje le malo opreme in prostora. Male čistilne naprave SBR tehnologije so odporne na temperaturo. Z zaporedjem biološkega čiščenja lahko skozi različne faze izločimo iz odpadne vode različne ogljikove spojine, dušik, fosfor ali hranila.

Tehnologija spada med postopke čiščenja odpadne vode z aktivnim blatom. Obdelava vode se v grobem dogaja skozi 4 faze. V fazi prečrpavanja se iz vod odstranijo trdne snovi in delci, ki so netopni. V fazi zračenja se opravi čiščenje z mikroorganizmi. Tako se razvije živo blato. Nato je na vrsti faza mirovanja, pri kateri se blato potopi na dno male čistilne naprave. Očiščena voda se zbere na vrhu rezervoarja. V zadnji fazi črpanja očiščene vode se voda prečrpa v okolje. Del živega blata preide nazaj v prvo komoro, kjer se ponovno uporabi.

  • MBR čistilne naprave

Membranska čistilna naprava odpadno vodo očisti s pomočjo aktivnega blata ter njegovo filtracijo skozi membrano. Večji del procesa čiščenja se dogaja znotraj membrane, ki ima na iztoku majhne luknjice, ki zagotovijo, da iz male čistilne naprave ne izhajajo bakterije ali virusi. Izhodna očiščena voda je primerna za zalivanje. Tovrstni sistemi čiščenja so nekoliko dražji. Izkazali so se kot zelo primerni za čiščenje industrijskih odplak, saj je sistem zelo učinkovit, kvaliteta prečiščene vode pa visoka. V Sloveniji je njihova uporaba omejena, saj je zaradi nepreizkušenosti prepovedana na vodovarstvenih območjih.

Vgradnja male čistilne naprave

Najprej je potrebno izbrati napravo primerne velikosti, saj je lahko prevelika ali premajhna naprava neučinkovita v svojem delovanju. Pri izbiri je potrebno upoštevati število ljudi v gospodinjstvu. Pri izbiri bodimo še posebno pazljivi pri objektih, ki nimajo stalnega dotoka odpadne vode. Običajno so to počitniške hiške ali vikendi. V takšnih primerih je nepretočna greznica najprimernejša izbira.

Zmogljivost čistilnih naprav se meri v PE – populacijskih enotah. Mala čistilna naprava do 50 PE ne zahteva pridobitve posebnega gradbenega dovoljenja. Če se gradnja dogaja na varovanih območjih pa je seveda potrebno pridobiti potrebna soglasja.

Ko so podrobnosti določene ter načrtovane, se lahko začne vgradnja. Običajno se biološka mala čistilna naprava vgradi v samo zemljo. Prične se z izkopom gradbene jame. Izkopana jama mora biti ustrezne velikosti, imeti pa mora tudi utrjeno dno. Nad zemljo ostane del vstopnih odprtin. Pokrovi teh odprtin so lahko pohodni ali povozni. Seveda pa se vsa navodila nahajajo v posameznih navodilih izbrane čistilne naprave. Mala čistilna naprava začne optimalno delovati po nekaj mesecih, saj potrebujejo mikroorganizmi nekaj časa za razvoj. Za pospešitev zagona lahko dodamo aktivno blato.

Naša čistilna naprava mora biti zavarovana pred direktno sončno svetlobo ter zamrzovanjem, saj se pod temi pogoji mikroorganizmi ne morejo dobro razviti oz. delovati. Vedno je potrebno zagotoviti tudi nemoten pretok zraka v prezračevalni bazen naprave.

Zakonodaja

Ker je zaščita podzemnih voda zelo pomembna kategorija, zavzema tudi prostor v naši zakonodaji. Do konca 2015 na vodovarstvenih območjih oz. do konca 2017 na vseh ostalih območjih je potrebno vsak objekt priključiti na javno kanalizacijo ali pa zagotoviti lastno čiščenje odpadne vode. Dovoljena je tudi vgradnja nepretočne greznice.

Izbor primerne čistilne naprave

Odločitev za nakup naše čistilne naprave je zagotovo zelo težka, saj je potrebno upoštevati veliko dejavnikov. Upoštevati je potrebno lokacijo stavbe, število oseb v gospodinjstvu, dotok odpadne vode, višina podtalnice, dodatne želje po nadzoru nad čiščenjem itd. Izbor si lahko nekoliko olajšamo z ogledom ponudbe ter posvetom s strokovnjakom, ki nam bo gotovo svetoval najprimernejšo rešitev za naš dom.