Kako poteka montaža toplotne črpalke?

11.23.23. #Članki
Kako poteka montaža toplotne črpalke?

Uspešno in dolgoročno delovanje toplotnega sistema je odvisno od pravilno izvedene montaže. Toplotna črpalka mora delovati optimalno, da doseže največjo učinkovitost, kar pripomore k zmanjšanju energijskih stroškov, zmanjša obrabo komponent in podaljša življenjsko dobo celotnega sistema. To vodi do nižjih stroškov za ogrevanje in hlajenje, prispeva pa tudi k zmanjšanju porabe energije.

Nepravilna ali slabo izvedena montaža lahko privede do visokih stroškov ogrevanja, tudi če uporabljate toplotno črpalko z visokim grelnim številom. Zato sta natančnost in strokovnost pri montaži ključnega pomena.

Ključni koraki montaže:

 • Demontaža ali priprava: Odstranitev starega ogrevalnega sistema (če obstaja).
 • Postavitev zunanje enote: Montaža na stabilen betonski temelj, ki ga običajno pripravi stranka.
 • Namestitev notranje enote: Postavitev na ustrezno mesto znotraj objekta.
 • Namestitev cevi za hladilno sredstvo in električnih povezav: Polaganje cevi in poteg električnih kablov.
 • Povezava s sistemom ogrevanja: Integracija notranje enote v obstoječi ogrevalni sistem.
 • Izolacija in testiranje: Zaščita cevi in preizkus delovanja sistema.

Kako poteka montaža najpopularjnejše toplotne črpalke zrak/voda?

Pred samim začetkom montaže je potrebno, v primeru, da že imate obstoječ ogrevalni sistem in ga ne želite več koristiti, izvesti njegovo demontažo. Pri novogradnji ta korak ni potreben in se montaža začne z namestitvijo zunanje enote na pripravljen betonski podstavek. Za to običajno poskrbi stranka sama.

Sledi postavitev notranje enote na ustrezno lokacijo znotraj objekta. Strokovnjaki nato izvedejo preboje za cevi, ki omogočajo prehod hladilnega medija (freona) med notranjo in zunanjo enoto.

V kolikor je v naročilo vključen tudi bojler za sanitarno vodo, ga strokovnjaki povežejo na toplo in hladno vodovodno omrežje. Nato se izvede razvod cevi za hladilno sredstvo in se potegne električne kable za napajanje zunanje enote ter komunikacijo med notranjo in zunanjo enoto.

Notranja enota se poveže na sistem ogrevanja, izolirajo se bakrene cevi, napolni se sistem in izvede odzračevanje. Na koncu toplotno črpalko zaženemo, nastavimo vse parametre in izvedemo testiranje sistema.

Možne težave med montažo

Ena od ključnih nalog je zagotoviti ustrezno postavitev zunanje enote, kar lahko predstavlja izziv, zlasti pri starejših ali arhitekturno zahtevnih stavbah. Prav tako je izbira primerne lokacije za zunanjo enoto ključnega pomena, saj pomanjkanje prostora lahko zelo oteži postopek montaže in delovanje sistema, v prihodnosti pa tudi težje vzdrževanje.

V hladnih zimskih pogojih je potrebna dodatna previdnost, da v voda cevi ne zamrzne. Zagotavljanje skladnosti z lokalnimi predpisi in pridobivanje ustreznih dovoljenj sta prav tako ključna za uspešno montažo.

Sodelovanje s strokovnjaki, ki imajo obsežne izkušnje v montaži toplotnih črpalk pa omogoča, da se izzivi premagajo in da se doseže optimalno delovanje sistema, kar prispeva k udobnemu in energetsko učinkovitemu ogrevanju objekta v vseh letnih časih.

Kaj zajema osnovna montaža?

Osnovna montaža vključuje:

 • Do 4 metrov hidravličnega dela (inštalacije) – par cevi
 • Postavitev ter pritrditev zunanje enote na pred pripravljen podstavek
 • Priklop električnega dela do 5 metrov
 • Vgradnja ročnih zapiralnih ventilov na izhodu iz objekta
 • Vgradnja magnetnega filtra za zagotavljanje čistosti sistema (Dobava fitra ni vključena v ceno)
 • Nastavitev ter zagon naprave

Priporočljiva je uporaba protizmrzovalnega sredstva, ki se ga uporabi 30% od celotnega sistema. Količina in cena se določi za vsak objekt posebej - ni vključeno v ceni montaže.

Vsa dodatna dela in material, ki je obsežnejši od osnovne montaže, doplačate ob montaži monterju.

Kam montirati zunanjo enoto?

Pri izbiri lokacije za namestitev zunanje enote toplotne črpalke je potrebno upoštevati več dejavnikov. Najprej je pomembno, da hrup in prostor zunanje enote ne moti vas ali vaših sosedov. Usmerjena naj bo stran od spalnih prostorov, idealno proti cesti ali travniku. Hkrati pa mora biti zunanja enota enostavno dostopna za vzdrževanje. Zagotoviti je potrebno tudi ustrezno podlago za zunanjo enoto, ki omogoča izpust kondenza.

Kam montirati notranjo enoto?

Načrtovanje lokacije notranje enote je prav tako ključno, pri čemer je idealno, da je čim bližje zunanji enoti, kar zmanjšuje potrebno dolžino inštalacijskih cevi in s tem stroške montaže.

Kakšna je naloga stranke pred montažo?

Stranka mora zagotoviti električni priključek na svojem objektu, ki je združljiv z zahtevano močjo sistema, bodisi enofazni ali trofazni priključek. Prav tako je nujno, da je na voljo ustrezna infrastruktura za dovodni kabel do zunanje enote, s pravilno varovalko. . Poleg tega je treba pripraviti kabel za termostat, če bo ta uporabljen, pri čemer je priporočljivo uporabiti 3 x 0,75 mm2 kabel.

Montaža ostalih vrst toplotnih črpalk

V nasprotju s črpalkami zrak/voda, ki izkoristijo zunanji zrak za ogrevanje ali hlajenje, geotermalne in vodne črpalke zahtevajo podzemno ali vodno infrastrukturo.

 • Pri montaži geotermalnih črpalk je potrebno izvesti geološke študije, da se določi najprimernejša lokacija za vrtino ali izmenjevalec toplote v zemlji. Ta naloga zahteva strokovno znanje in pridobitev posebnih dovoljenj.
 • Pri črpalkah voda/voda je ključnega pomena izbira primernega vodnega vira in skrb za trajnostno okolje.
 • Montaža črpalk zemlja/voda vključuje izkop globokih vrtin ali polaganje podzemnih cevi, kar zahteva določen postopek. V nasprotju so črpalke zrak/voda lažje za montažo, saj izkoriščajo zrak, zato je njihova montaža običajno zaključena v roku 1-2 dni.