Nakup na obroke

Enostavno in hitro do nakupa na obroke  modra številka

 

1.)Summit spletni kredit do vrednosti 8.000 €

Brezskrbni spletni nakup na obroke

Spletni kredit vam v sodelovanju s eMundia d.o.o.,Tovarniška cesta 15 5270 Ajdovščina(Spletna trgovina eMundia.si) omogoča Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana. Summit spletni kredit je storitev spletne trgovine eMundia.si, ki vam omogoča povsem preprosto nakupovanje na obroke iz udobja domačega naslonjača in vam nudi nakup v do 60 mesečnih obrokih v le nekaj preprostih korakih.
Pred odobritvijo kredita se izvede poizvedba v zbirki osebnih podatkov zadolženosti  (SISBON baza). Summit Leasing si pridružuje pravico, da zavrne odobritev kredita brez obrazložitve.
 
Posredujte nam svoje podatke, za vse ostalo pa poskrbimo mi!

KAJ MORATE VEDETI O SPLETNEM KREDITU SUMMIT?

Znesek in trajanje kredita:
 
Minimalni znesek kredita znaša 125,00 EUR, maksimalni znesek pa 8.000,00 EUR. Minimalno število mesečnih obrokov odlpačevanja spletnega kredita Summit je 3, največje število mesečnih obrokov odplačevanja pa 60.
 
Za pridobitev spletnega kredita morate izpolnjevati naslednje pogoje:
 • Ste fizična oseba, državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ob poteku direktne bremenitve niste mlajši od 18 ali starejši od 78 let in ste redno zaposleni za nedoločen čas pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji, v državah Evropske unije ali pa imate status upokojenca.
 • Pri eni od slovenskih bank morate imeti odprt osebni račun, ki omogoča odprtje direktne bremenitve.
Kako do spletnega kredita?
 
1. Po tem, ko artikel na naši spletni strani dodate v košarico, kliknite NA BLAGAJNO. Vnesete zahtevane podatke.
 
2. Izberite želeni način dostave
 
3. Med možnostmi plačila v  izberite možnost »Summit spletni kredit«. Preverite, če ste vnesli pravilen naslov za plačilo in dostavo.
 
4. Zaključite nakup in preusmerjeni boste na Summit spletno stran.
 
5. Izberete število obrokov, vnesete vaše podatke in pritisnete gumb naprej (program vam izračuna mesečno anuiteto).
 
6. Preverjanje kreditne sposobnosti - vnesete zahtevane podatke (vašo davčno in EMŠO št.) in kliknete Preveri. S tem se izvede preverjanje izpostavljenosti pri podjetju Summit Leasing Slovenija in Zavarovalnici Maribor, pri čemer vaša skupna zadolžitev iz naslova sklenjenih in neodplačanih hitrih kreditov pri Summit Leasing Slovenija ne sme presegati 3.000,00 EUR. Dobite odgovor o odobritvi ali zavrnitvi. (Če se pojavi napis odobreno, greste na naslednji korak.)

7. Po uspešnem vnosu vaših podatkov, na el. naslov: webkrediti@slsi.si pošljete naslednje dokumente v roku 3 delovnih dni (navodila o tem prejmete tudi po el. pošti):
 
ČE STE REDNO ZAPOSLENI:
 • Skeniran zadnji originalni bančni izpisek, ki ga dobite po pošti ali
 • Skenirano potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače (potrdilo ne sme biti starejše od 31 dni in mora vsebovati navedbo in podpis bančnega uslužbenca) v obliki vloge za posredovanje podatkov ali potrdila oz. izpisa prometa ali originalni izpis iz internetnega poslovanja v pdf formatu, ki je lahko:
  • Izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa, ki mora vsebovati navedbo banke, ime, priimek, naslov in št. TRR
  • izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec in mora vsebovati ime, priimek in št. TRR. Končni datum obdobja je lahko največ 31 dni pred datumom vložitve prošnje za kredit.
 • Z izpisa mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu. Če na kateremkoli zgoraj navedenem izpisu ob prilivu plače ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO DELO ali SALA, priložite tudi skenirano plačilno listo za priliv z izpisa (zneska se morata ujemati). Priliv iz naslova plače, prikazan na bančnem izpisku, ne sme biti manjši od 643,36 EUR.

ČE STE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU:

Če ste na porodniškem dopustu, morate poleg zgoraj navedenih dokumentov posredovati skenirano potrdilo delodajalca, da ste zaposleni za nedoločen čas. V primeru zaposlitve za določen čas lahko sklenete kreditno pogodbo za čas trajanja vaše zaposlitve, vendar ne dlje kot za 12 mesecev. Potrdilo ne sme biti starejše od 31 delovnih dni od datuma kreditne pogodbe.
 

ČE STE UPOKOJENI:

Če je starost upokojenca 62 let ali več, ta predloži le bančni izpisek (kot je navedeno zgoraj), pri čemer mora biti na izpisku prikazana pokojnina z besedo PENS ali POKOJNINA ali ZPIZ. V primeru starosti do 62 let upokojenec predloži še zadnje prejeto originalno obvestilo ZPIZ ali internetno obvestilo. Pokojnina mora biti izkazana pod šifro 01. Letni dodatek oz. regres se odštevata od skupnega nakazila pokojnine (šifra 07 in 50).Priliv iz naslova pokojnine, prikazan na bančnem izpisku, ne sme biti manjši od 607,62 EUR.
 

ČE STE TUJ DRŽAVLJAN:

Če ste tuj državljan morate poleg zgoraj navedenih dokumentov posredovati še potrdilo o prijavi stalnega prebivališča in potrdilo delodajalca, da ste zaposleni za nedoločen čas, ki ne sme biti starejše od 31 dni od datuma sklenitve kreditne pogodbe.
 
Kako poteka odobritev kredita?
1. Po prejemu dokumentacije za odobritev spletnega kredita z vaše strani vas bodo kontaktirali iz kurirske službe, da se dogovorite glede podpisa pogodb, kjer se bo na podlagi osebne identifikacije obenem izvedel tudi vpogled v Sisbon. Če bo preverjanje Sisbona uspešno je kredit odobren in boste elektronsko podpisali naslednje dokumente, ki vam jih bomo predhodno poslali na vpogled tudi po el. pošti:
 • standardne predhodne informacije,
 • kreditna pogodba
 • soglasje za direktno bremenitev
 • upravno izplačilna prepoved
 • privolitev stranke za obdelavo osebnih podatkov za namen trženja
 • izjava na podlagi zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma 
2. Direktno bremenitev na osnovi vašega soglasja odpre pri vaši banki Summit Leasing Slovenija. Obroke po kreditni pogodbi plačujete vsakega 18. v mesecu preko direktne bremenitve vašega osebnega računa.
3. Skupaj s prvim obrokom preko direktne bremenitve plačate strošek odobritve v višini 15 EUR in strošek zavarovanja do 12 mesečnih obrokov 3,61 % in od 13 do 24 mesečnih obrokov 4,76 % od zneska glavnice in obresti. EOM (efektivna obrestna mera) je razvidna iz informativnega izračuna in je izračunana na podlagi zneska in trajanja kredita, stroškov odobritve in zavarovanja ter veljavne obrestne mere, ki je 8,00% (fiksna). Morebitni dodatni stroški, ki nastanejo, če ne izpolnjujete pogodbe, niso vključeni v izračun EOM.

2.) Hitri kredit Summit do vrednosti 8.000 € - Na prodajnem mestu

Hitri kredit omogoča financiranje nakupov manjših vrednosti od 125 € do 8.000 €.  Kredit lahko sklenete samo nekaj minutah, odplačujete pa ga lahko na do 60 obrokov. Za sklenitev kreditne pogodbe potrebujete le naslednje dokumente:

 • osebni dokument
 • davčno številko
 • bančno kartico
 • zadnji bančni izpisek

 Več informaciji si lahko preberete tukaj.  Splošni pogoji za hitre kredite.

 

Kredit je primeren za vsak nakup, ki je večji od 125 € in manjši od 8.000 €. Kredit poljubno prilagodite svojim željam - izberete ustrezno število obrokov glede na to, v kakšnem času želite
poravnati kredit in kolikšen mesečni obrok je za vas sprejemljiv.


*POTREBNO JE PLAČATI STROŠKE ODOBRITVE IN ZAVAROVANJA. SUMMIT LEASING SLOVENIJA, d.o.o. SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA ZAVRNE ODOBRITEV KREDITA BREZ OBRAZLOŽITVE.

Ob nakupu na kredit velja količinska omejitev pri nabavi istovrstnega blaga iz blagovnih skupin našega prodajnega programa.Na obroke je možno kupiti po en kos istovrstnega artikla iz teh blagovnih skupin.


Predložiti morate veljaven oseben dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko. Vozniško dovoljenje NI sprejemljiv dokument za sklenitev pogodbe.Zaposleni morate biti pri delodajalcu v Evropski uniji ali imeti status upokojenca in prejemati pokojnino pod šifro 01. Oseba, ki najame kredit, mora biti ob najemu stara najmanj 18 let oz. ob zaključku kredita največ 78 let.


Predložiti morate dokazila o rednih prihodkih v višini najmanj 643,36 € mesečno (1. 2. 2020):

1.1. Redno zaposleni predložijo:

a)kopijo originalnega zadnjega mesečnega bančnega izpiska. Z mesečnega izpiska mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu.


b)ali potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače. Potrdilo ne sme biti starejše od 31 dni in mora vsebovati navedbo in podpis bančnega
uslužbenca. Potrdilo je lahko kopija kateregakoli potrdila banke: vloga za posredovanje podatkov ali potrdilo oz. izpis prometa (samo v dobro) kjer je razviden
priliv plače v tekočem, preteklem oz. predpreteklem mesecu.

c)ali originalni izpis iz internetnega poslovanja . Internetni izpis je lahko: - izpis iz »e-bančništva« v obliki zadnjega mesečnega izpisa, s katerega mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu, banka, priimek, ime, naslov in št. TRR. - izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec. Končni datum obdobja je lahko največ 31 dni pred datumom vložitve prošnje za kredit. Z 

internetnega izpisa mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu, ime, priimek in št. TRR.

Slovenski državljan zaposlen v drugi EU državi mora prejemati plačo na banko s sedežem v Republiki Sloveniji.Če na kateremkoli zgoraj navedenem izpisu ob prilivu plače ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO DELO ali SALA, se priloži kopija plačilne liste za priliv z izpisa (zneska se morata ujemati).

 

Tuji državljani s stalnim prebivališčem v RS, ki so zaposleni za nedoločen čas pri delodajalcu v RS dodatno predložijo dovoljenje za stalno prebivanje (izkaznica)in potrdilo delodajalca , da je zaposlen za nedoločen čas , ki ne sme biti starejše od 31 dni. Datum poteka kredita za tujega državljana mora biti krajši od datuma veljavnosti dovoljenja za stalno prebivanje.


1.2. Upokojenci predložijo

Kopijo potrdila o izplačilu pokojnine (Obvestilo ZPIZ-a), lahko tudi v internetni obliki. Kredit lahko pridobi samo upokojenec, ki prejema pokojnino pod šifro 01 (lahko prejema prejemke tudi pod drugimi šiframi). Upokojencem starejšim od 62 let NI potrebno predložiti obvestila ZPIZ.

In

a) kopijo originalnega zadnjega mesečnega bančnega izpiska. Z izpiska mora biti razviden priliv pokojnine (zapisan z besedo PENS ali POKOJNINA ali ZPIZ) v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu.

b) ali potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje pokojnine. Potrdilo ne sme biti starejše od 31 dni in mora vsebovati navedbo in podpis bančnega uslužbenca. Potrdilo je lahko kopija kateregakoli potrdila banke:

- vloga za posredovanje podatkov ali izpis prometa (samo v dobro) kjer je razviden priliv pokojnine iz tekočega, preteklega oz. predpreteklega meseca.

c) ali originalni izpis z internetnega poslovanja . Internetni izpis je lahko:- izpis iz »e-bančništva« v obliki zadnjega mesečnega izpisa, s katerega mora biti razviden priliv pokojnine v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu, banka, priimek, ime, naslov in št. TRR.- izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec. Končni datum obdobja je lahko največ 31 dni pred datumom vložitve prošnje za kredit. Z
internetnega izpisa mora biti razviden priliv pokojnine v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu, ime, priimek in št. TRR.Za ugotavljanje kreditne sposobnosti upokojenca se upošteva znesek pokojnine z izpiska. Znesek rekreacije se odšteva od skupnega nakazila pokojnine.


1.3. Kreditojemalke(ci), ki so na porodniškem dopustu, morajo predložiti

Originalno potrdilo delodajalca, da je kreditojemalka(ec) zaposlen(a) za nedoločen čas ali določen čas. Potrdilo ne sme biti starejše od 31 dni od datuma sklenitve
kredita. V primeru zaposlitve za določen čas, doba odplačevanja ne sme presegati 12 mesecev.

In

a) kopijo originalnega zadnjega mesečnega izpiska. Z mesečnega izpiska mora biti razviden priliv nadomestila za čas porodniškega dopusta v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu.

b) ali originalni izpis iz internetnega poslovanja. Internetni izpis je lahko:- izpis iz »e-bančništva« v obliki zadnjega mesečnega izpisa, s katerega mora biti razviden priliv nadomestila za čas porodniškega dopusta v tekočem,
preteklem ali predpreteklem mesecu, banka, priimek, ime, naslov in št. TRR. - izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en cel mesec. Končni datum obdobja je lahko največ 31 dni pred datumom vložitve prošnje za kredit.

Z internetnega izpisa mora biti razviden priliv nadomestila za čas porodniškega dopusta v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu, ime, priimek in št. TRR.

Pred odobritvijo kredita se izvede poizvedba v zbirki osebnih podatkov zadolženosti  (SISBON baza). Summit Leasing si pridružuje pravico, da zavrne odobritev kredita brez obrazložitve.

Več informacij o določilih in pogojih za pridobitev hitrega kredita najdete tukaj.

3.)LeanPay obročno plačilo

Najhitrejša pot do obročnega nakupa.

 

 LeanPay je inovativen način obročnega nakupovanja, ki ne zahteva obiska banke in ne potrebuje odvečne papirologije. 

Odobren v trenutku, v poslovalnici ali na spletu.

 

Lastnosti:

 • Obrestna mera:6.95%
 • Strošek odobritve: 0%
 • Strošek ocene rizika: 4%
 • Število obrokov: 6,12,18,24
 • Minimalni znesek kredita: 200 EUR
 • Maksimalni znesek kredita: 3000 EUR
 • Minimalen mesečni obrok: 25 EUR
 • Način odplačevanja kredita: SEPA direktna bremenitev

* strošek ocene rizika poravnate s plačilom ob nakupu. EOM se lahko spremeni, če se spremenijo določeni podatki, ki so uporabljeni za njen izračun. Datum veljavnosti izračuna: 1. 3. 2019. 

Osnovni pogoji:

 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • stalno bivališče v Republiki Sloveniji;
 • starost ob odobritvi med 18 in 73 let:
 • redni mesečni priliv (vse oblike zaposlitve razen študentskega dela);
 • pozitivna kreditna ocena.

Kaj potrebujem?

 • mobilni telefon;
 • davčno številko;
 • osebno izkaznico;
 • številko osebnega bančnega računa;
 • debetno ali kreditno kartico Mastercard ali Visa, ki omogoča plačevanje na spletu (v postopku bo potrebna avtorizacija kartice v znesku 1€, kateri bo takoj povrnjen na kartico)

Prednosti:

 • sklenitev obročnega plačevanja prek spleta ali v poslovalnici;
 • odgovor o odobritvi oz. zavrnitvi v le 4 minutah;
 • brez dodatne dokumentacije;
 • brez obiska banke;
 • brez skritih stroškov;
 • plačilni načrt po vaših finančnih zmožnostih;
 • do 24 obrokov

Kako deluje?

1. Izberite obročno odplačevanje Leanpay

Ob zaključku nakupa v spletni trgovini ali v poslovalnici izberete način plačila na obroke Leanpay.

2. Počakate na odobritev

Postopek ne traja dlje od 4 minut. Sistem Leanpay o odobritvi kredita odloča na podlagi zbranih podatkov in podatkov, ki jih pridobi v centralnem kreditnem registru SISBON. Odobritev kredita je odvisna od trenutne zadolženosti kreditojemalca ter njegove izkazane plačilne discipline.

3. Zaključite nakup

Izberete število obrokov, ki vam najbolj ustreza. 
Kreditno pogodbo podpisujete v digitalni obliki in jo prejmete na vpisan elektronski naslov. Kreditno pogodbo, splošne pogoje ter politiko zasebnosti si lahko ogledate tudi v osebnem portalu Moj Leanpay. Povezavo za dostop do portala boste po opravljenem nakupu prejeli v sms sporočilu in v elektronski pošti.
Po pošti boste prejeli verifikacijski list, katerega boste skupaj s pošterjem izpolnila.

4. Poravnate obveznosti

Vsak mesec boste o obroku pravočasno obveščeni.

Informacije si lahko ogledate tukaj

Dva primera izračuna

Primer 1:

 • Vrednost kupljenega blaga: 800 EUR
 • Število obrokov: 12
 • Stroški odobritve: 0 EUR
 • Stroški ocene rizika: 32 EUR
 • EOM: 16,16%
 • Obroki: 91,48 EUR
 • Skupni znesek plačil: 859,90 EUR

Primer 2:

 • Vrednost kupljenega blaga: 1500 EUR
 • Število obrokov: 12
 • Stroški odobritve: 0 EUR
 • Stroški ocene rizika: 60 EUR
 • EOM: 14,34%
 • Obroki: 129,76 EUR
 • Skupni znesek plačil: 1625,62 EUR

Leanpay je od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejelo dovoljenje za potrošniško kreditiranje v RS (št. dovoljenja: 323-8/2018/9).

*Skladno s Splošnimi pogoji lahko Leanpay od kreditojemalca kadar koli zahteva sledeča dokazila:

 • kopijo mesečnega bančnega izpiska iz katerega mora biti razviden priliv plače v preteklih 3 mesecih oz originalni izpis prometa na osebnem transakcijskem računu iz aplikacije e-banke iz katerega se nedvoumno razvidni navedeni podatki
 • ali potrdilo banke o prilivu na osebni transakcijski račun iz naslova plače preteklih 3 mesecih 
 • ali potrdilo delodajalca o izplačani plači (plačilni listi) za pretekle 3 mesece

Potrebujete pomoč?

Pišite na: info@emundia.com ali pokličite 05/ 93 75 180.

4.)Plačilne kartice

V spletni trgovi sprejemamo naslednej plačilne kartice katere omogočajo nakup na obroke :

MasterCard®

Visa

Visa Electron

Diners club (tudi preko preko spletnega plačila) - pridržujemo si pravico do zaračunavanja stroškov kartične provizije in sicer v višini 5,50 %